Hardanger og Voss Næringshage

Me utviklar verksemder, menneske, draumar og idear.

Foto: Karoline Fosse

Hjå oss får du det du treng hjelp til. Uansett om verksemda di held hus i Kvam, Voss, Ullensvang, Ulvik, Eidfjord eller Kvinnherad. Me er her for deg.

Starte

Har du ein idé eller vurderer å starte opp eiga verksemd? Uansett kvar du er i prosessen - me hjelper deg frå A til Å.

Utvikle

Bistand til vekst og utvikling? Våre rådgjevarar har høg kompetanse og erfaring med utfordringar og moglegheiter du og verksemda di står overfor.

Prosjekt

Skal du starte eit prosjekt og treng rettleiing? Me hjelper deg med  prosjektplanlegging, gjennomføring og prosjektleiing.

Kva seier medlemmane våre?

Komande arrangement

Kva skjer?

Last Tuesday September

26. september kl 8:00 - 10:00

Velkomen til frukostsamling med Last Tuesday! Fagleg påfyll, frukost og mingling!

Tema for dagen: SoMe/digital marknadsføring

Les meir

Smalahovemiddag 30.september

30. september kl 19:00 - 1:00

Voss Sentrum vil ta opp igjen den populære tradisjonen
med middag og fest under Smalahovesleppet!

Les meir

Velkomen til Bedriftskonferanse i Ulvik

5. oktober kl 10:00 - 15:30

Møteleiar Tommy Aarethun, Initiativ Vest

Les meir
Utsikt frå Oksen

Næringshagen

Hardanger og Voss Næringshage skal vera ein naturleg partner i lokal og regional næringsutvikling.  Medlemmane er dei viktigaste menneska i arbeidsliva våre, og å skapa resultat for dei er vår sterkaste kjelde til indre motivasjon.

Me utviklar verksemder, menneske og idear

Din naturlege partner i Hardanger og Voss