Lastar Hendingar

«Bærekraft-halvtimen»

8. november 2023 - 28. februar 2024

I høst og vinter arrangerer Kunnskapsparken Vestland (KPV), Vestlandet Innovasjonsselskap (VIS) og Vekst i Lag «Bærekraftshalvtimen», en webinarrekke med digitale møter/kurs som gir en introduksjon til ulike tema innen bærekraft.

Bærekraft-halvtimen

Dette programmet vil vi tilby aktørene i Inunet og deres målbedrifter. Bærekraft-halvtimen kan være et verktøy for å løfte egen og bedriftene sin kompetanse i ulike tema innen bærekraft.  

Vi vil til hver samling invitere personer til å snakke om valgte tema. Møtene vil vare i 30 minutter. Det kan bli endringer i oppsettet, men det som er planlagt er: 

Uke 45 – Hva er bærekraft

Uke 47 – Hvordan tenker investorer? Hvordan pitche bærekraft?

Uke 49 – Bærekraftig strategier

Uke 3 – Flourishing Businessmodel Canvas

Uke 5 – Verdikjeder i praksis

Uke 7 – Bærekraft og kommunikasjon

Uke 9 – Bærekraft og rapportering 

Informasjon om samlingene vil fortløpende bli oppdatert her. Første webinar blir onsdag 8. november kl 09.00-09.30. Her vil seniorforsker Torunn Hønsi v/Vestlandsforsking fortelle om konseptet bærekraft. De fleste har allerede en idé om hva bærekraft er. Noen er trygge på begrepet, mens andre har en vagere oppfatning. Her får vi en introduksjon til ulike aspekter ved bærekraft som også vil fungere som bakteppe til de neste webinarene. 

Om dere ønsker å delta, og også invitere inn deres bedriftene så kan dere bruke denne møte-lenken: Teams-møte
Vi vil også sende ut en kalenderinvitasjon med denne møtelenken.