Lastar Hendingar

Makroseminar 2023

23. november kl 16:00 - 20:00

Hardanger og Voss Næringshage - i samarbeid med Vekselbanken - inviterar til det årlege makroseminaret torsdag 23. november.

Hardanger og Voss Næringshage – i samarbeid med Vekselbanken – inviterar til det årlege makroseminaret torsdag 23. november.
Jan Ludvig Andreassen frå Eika Gruppen vert også i år hovudføredragshaldar. Andreassen er sjefsøkonom i Eika Gruppen med hovudansvar for overvaking av makroøkonomi i inn- og utland. Andreassen har arbeidd med makroøkonomiske analysar i mellom anna DNB, Alfred Berg og Norges Bank.
Dette vil vera det niande året han vitjar makroseminaret som føredragshaldar, og i desse ekstra urolege og utfordrande tidene kan hans analysar gje nyttig grunnlag for vurderingar i eiga bedrift.
Meir informasjon kjem snart!

Lokale

Hangurstoppen restaurant
Hangurstoppen
voss, 5700 Norway