Kontorplass

På Voss kan du leiga kontorplass i Gondolbygget med kort veg til fjells. Me tilbyr fast eller fleksibel plass, for lengre eller kortare periodar. Velkomen til eit innovativt miljø!

Om du ynskjer kort veg til fjells, eit sosialt kontorfellesskap eller eit eige kontor - uansett kva behovet ditt er, så tilbyr me kontorplass i eit kreativt og fagleg miljø som stimulerer til nettverksbygging og synergiar. Det er gode moglegheiter for både arbeidsro og coworking, og dessutan kort veg til rådgjevarane våre.

Fast plass

Kr 4.000,- eks mva, per mnd
 • Fast kontorplass
 • Kan setja att utstyr
 • Tilgong 24/7
 • Tilgong på møterom
 • WiFi
 • Printer
 • Kaffi/te
 • Kantine
 • Nettverk

Fleksibel plass

Kr 3.000,- eks mva, per mnd
 • Kontorplass
 • Kan ikkje setja att utstyr
 • Tilgong 24/7
 • Tilgong på møterom
 • WiFi
 • Printer
 • Kaffi/te
 • Kantine
 • Nettverk

Me utviklar verksemder, menneske og idear

Din naturlege partner i Hardanger og Voss