Prosjekt

Hardanger og Voss Næringshage har sidan 2013 vore involvert i ei rekkje ulike prosjekt. Våre tilsette har lang erfaring og høg kompetanse på utvikling og drift av små- og store oppdrag. Me står klar til å bistå med planlegging, gjennomføring og leiing av prosjektet ditt!

Prosjekt Næringshagen

Prosjekta Næringshagen er involvert i, tek gjerne utgangspunkt i lokale- og regionale behov frå næringslivet, eller me har sjølv initiert dei. Me tek på oss ansvaret for prosjektleiing i overordna forstand, eller me kan koplast på ein eller fleire av dei ulike prosjektfasane. Dette kan typisk vera ved etablering, marknadsendring, vidareutvikling eller andre tidsperspektiv knytt til verksemdvekst.

Hardanger og Voss Næringshage tek også initiativ til strategiske utviklingsprosjekt, nyvinningar eller kompetansehevande tiltak. Prosjekta som me skipar sjølv, kjem ofte i stand etter ynskje frå våre medlemsverksemder. Her søkjer me om offentlege midlar for prosjektet, slik at det kan gjennomførast lokalt i regionen.

Me tilbyr eigne avtalar på prosjektleiing, der kundane har behov for dette over ein lengre periode.

Nokre av prosjekta me er involvert i:

Vi vil skape vekst og utvikling i Ullensvang og Kvinnherad

Næringshagen gjev tilbod om relevant og rimeleg rådgjeving til alle verksemder i Ullensvang og Kvinnherad. I tillegg får du delta gratis på spennande møteplassar med kurs og arrangement. Bli medlem hjå oss!

Les meir

Berekraftig reisemålsutvikling

Sommaren 2021 fekk Voss tildelt Merket for berekraftig reisemål av Innovasjon Norge. Visit Voss har saman med reiselivsaktørane og anna næringsliv på Voss jobba målretta med berekraft sidan 2019, og arbeidet vil halda fram i åra som kjem.

Les meir

Utdanning

Med støtte frå Kunnskapsdepartementet, Vestland Fylkeskommune og dei seks eigarkommunane, skal Hardanger og Voss Næringshage jobbe for at fleire personar i regionen skal få tatt etter- og vidareutdanning i vår region.

Les meir

Mathuset i Hardanger

Prosjektleiing for å få ny aktivitet i Meieribygget i Øystese etter nedlegginga av produksjonen til Tine ASA.

Les meir

Reiselivsutvikling på Kvamskogen

Reiselivsutvikling på Kvamskogen skal gjere Kvamskogen til eit betre reiselivsprodukt tufta på berekraft og lokal forankring.

Les meir

Sirkulære Voss

Sirkulære Voss skal kartleggje potensiale for sirkulære prosessar på Voss, og bidra til grøn omstilling og nyskaping i regionen Voss og omegn.

Les meir