Mathuset i Hardanger

Prosjektleiing for å få ny aktivitet i Meieribygget i Øystese etter nedlegginga av produksjonen til Tine ASA.

Etter nedlegginga av produksjonen til Tine ASA, har Hardanger og Voss Næringshage vore pådrivar og prosjektleiar for å få ny aktivitet i Meieribygget i Øystese. Me har vore involvert i skiping av nytt lokaleigd eigedomsselskap, samt bistått for å få til eit samarbeid mellom aktørane.