Lastar Hendingar

Velkomen til Bedriftskonferanse i Ulvik

5. oktober kl 10:00 - 15:30

Møteleiar Tommy Aarethun, Initiativ Vest

Eple2

10.00:  Registrering

10.30: Korleis kan KI hjelpe oss med effektivisering av produksjonen vår.

Norwegian Cognitive Center v/Odd Gurvin

10:50 Kva er digitalisering og kvifor er den viktig for vekst og effektivitet

Norbits v/Eirik Larsen Holtekjølen

11.15: Nytt anlegg for produksjon av lakserogn i Osa – Kvifor og kva har det å

seie for Ulvik og for regionen?

Benchmark Genetics Norway v/Rudi Ripman Seim

12.00: Lunsj

13.00: Vik minibakeri – ny etablering i Eidfjord

v/gründer og leiar Siv Hereid

13.30 Buer restaurant– korleis drive restaurant i verdsklasse, utanfor

allfarveg i eit hjørne av Vestlandet?

v/Elisabeth Buer

 14.00: Beinstrekk og prat

 14.20: Næringsarbeid til det beste for regionen? Korleis lukkast

med samarbeid på tvers av kommunegrenser og mellom offentlege og private aktørar

Samtale mellom næringssjefar og -aktørar i regionen

15.00: Utdeling av gründerstipend, Sparebanken Vest

15.20: Oppsummering og avslutning

15.30: Vel heim

Pris: Medlemmer kr. 315,- og ikkje-medlemmer kr. 720,-

PÅMELDING