Lastar Hendingar

Bioparkkonferansen 2024 – Nasjonal konferanse for sirkulær omstilling i bionæringane

21. mars

Velkomen til Bioparkkonferansen - Norges viktigaste møteplass for hav og land. Store aktørar og små spirer i mat - og fôrindustrien, avfallsbransjen, politikarar, investorar og verkemiddelapparat møtast med felles mål om å spreie kunnskap og skapa engasjement om det grøne gullet - bioøkonomien.

Bioparkkonferansen

Gjennom bioparkar og bioindustriell symbiose kan me saman løyse litt av mat- og fôrfloka for meir berekraftige og kortreiste matsystem. Omstilling i matproduksjonen er nybråtsarbeid, men framtida byr på store moglegheiter der hav og land møtast.

I tillegg til sjølve konferansen vil Connect fasilitere «Bio-Pitch» som forrett til middagen.

Program og påmelding HER

NB! Påmeldingsfrist 11. mars

Konferansen er arrangert/ finansiert av:

  

HOOP nettverket hjelper byar og regionar med å auke verdiskapninga av bioavfall og avløpsslam gjennom kunnskapsutveksling.