Reiselivsutvikling på Kvamskogen

Reiselivsutvikling på Kvamskogen skal gjere Kvamskogen til eit betre reiselivsprodukt tufta på berekraft og lokal forankring.

Foto: Kvamskogen næringslag

Foto: Kvamskogen næringslag

Hardanger og Voss Næringshage leiar forprosjektet på vegne av Kvamskogen næringslag. Prosjektet har som føremål «Utvikling av Kvamskogen som reiselivsprodukt og næringsveg».