lokalmat

Forsknings- og høgare utdanningsminister vitja HVK Studiesenter

HVK Studiesenter starta som eit utdanningsprosjekt i 2020, men er no etablert som eitt av fire studiesenter i Vestland. Torsdag vitja minister for høgare utdanning og forsking, Oddmund Hoel studiesenteret på Voss.

Les meir
Sigmund Vereide

Sigmund Vereide tilsett som ny dagleg leiar!

Sigmund Vereide tok over som dagleg leiar i Hardanger og Voss Næringshage 1. september 2023.

Les meir

Hardanger og Voss Næringshage søkjer ny medarbeidar

Klar for nye eventyr i Hardanger og på Voss? Me søkjer deg!

Les meir

Søkjer kandidatar til Bedriftsutviklingspris i landbruket

Kvart år deler Innovasjon Norge ut Bedriftsutviklings (BU)-prisen. No søkjer dei etter verksemder eller personar med næringsverksemd som har basis i landbrukets og bygdenes ressursar.

Les meir

Delte ut 140.000 kr i gjenbruksstipend

Ei rullande systove, utnytting av talg som råvare og eit forprosjekt for å hindre matsvinn vart alle tildelt gjenbruksstipend under Vossadagane.

Les meir

Voss Næringsråd er etablert

22. mars vart Voss Næringsråd offisielt stifta. Rådet sitt formål er å samla næringslivet i Voss herad til å vera eit formelt høyringsorgan overfor offentlege styresmakter.

Les meir

Korleis skal me sikre nok kompetanse til bygda?

Voss konkurrerer med dei store byane om kompetansen. Korleis kan me ta vare på den arbeidskrafta som alt finst i heradet, og korleis sikre dei framtidige behova? Det var tema då Næringshagen inviterte til panelsamtale om rekruttering og kompetanse på Last Tuesday i februar.

Les meir

Lokale produkt i turistinformasjonen

No kan du kjøpe deg rykande fersk kaffi frå Merand kaffe, Vossa Jazz produkt, lesk frå Finnegarden og hudpleie frå Vossabia i turistinformasjonen.

Les meir